Mulla müük

Mulla müük

mulla müük
Sõelutud muld

Mulla müük ja paigaldus

Mulla müük koos transpordi ja planeerimisega. Meie masinaparki kuuluvad minilaadurid, kopplaadurid ja ekskavaator, mille abil saame aidata nii suurte kui väikeste koguste paigaldamisel.

Mulla hind

Trigentil on lepinguline koostöö kõigi suuremate mulla müüjatega. Mulla hinnad piirkonniti on erinevad ja materjali hind koos transpordiga sõltub Teie asukohast. Et saaksime Teile pakkuda parimaid hindu palun täitke palun allolev hinnapäring või helistage 50 50 076

Mulla päring - palun täitke kõik allolevad väljad
Tonnides või kuupmeetrites
Millal Teil materjali vaja on

Mullast veel

Muld on maakoore ülemises osas asuv õhuke pude mineraalidest, orgaanilistest ainetest ja mikroorganismidest koosnev keskkond, kust maismaataimed hangivad kasvuks vajalikke toitaineid.

Kõige tähtsamat osa etendab muld taimede ning otseselt või kaudselt loomade ja inimese elu alusena.

Organismid, eriti lagundajad, omakorda etendavad tähtsat osa mullatekkes. Nad toodavad huumust ja transpordivad seda. Samuti hoolitsevad nad mulla õhutamise ja läbisegamise eest (bioturbatsioon).

Mullateaduses vaadeldakse mulda enamasti 1,00…1,50 m sügavuseni. Sageli on sellest allpool ainult peenestunud kivim, mille koostis on vähe muutunud. Ent just need mulla lõimise muutused mullatekke käigus on eelduseks mullatüüpide detailsele eristamisele ja kirjeldamisele. Üldiselt toimub areng väga madalatest, väga kivistest muldadest sügavamate, peeneteralisemate muldadeni nõrgalt lagunenud, mineraaliderikka kivimini. Sellest areneb “väliste” mõjurite (kliima, taimkate, kasutamise viis) toimel spetsiifiliste omadustega mullatüüp.

Muldi määratakse paljudel juhtudel väheste tunnuste, näiteks mulla lõimise ja lähtekivimi järgi. Mõnikord läheb tarvis ka ulatuslikku füüsikalist ja keemilist analüüsi.

Mulla klassifikatsioon on muldade süstemaatiline rühmitamine nende tekke, geneesi (arengu), protsesside, profiili ja selle diferentseerumise, diagnostiliste horisontide ja omaduste alusel taksonoomilisteks üksusteks[1].

Mulla klassifikatsioone on nii globaalseid, klassifitseerides kõiki muldi Maal, kui ka riiklikke ja kohalikke, mis käsitlevad muldi kindla riigi või selle mingi osa piires. Välja on töötatud ka spetsiifilisi, puhtrakenduslikke mulla klassifikatsioone, mis lähtuvad maakasutuse või majandusharu huvidest, nt metsamuldade, melioreeritavate jm muldade klassifikatsioonid

Allikas Vikipeedia